Spoluprácu so spoločnosťami patriacimi do portfólia
DS CLASS GROUP zabezpečuje organizačná zložka:

DS Class, s.r.o.
Gajova 4
811 09 Bratislava

IČO: 47 698 624
DIČ: 202 406 35 14
IČ DPH: SK202 406 35 14

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 99022/B

Bankové spojenie
Tatra Banka
292 391 0589 / 1100
IBAN kód: SK6511000000002923910589
SWIFT kód: TATRSKBX

info@dsclass.sk